ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 20, 2015

ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก วันนี้ (นานาชาติ- Miss Universe Contestants)
88 ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก วันนี้ (นานาชาติ- Miss Universe Contestants)No comments:

Post a Comment