ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, April 20, 2015

ปรัชญาทฤษฎีมาร์กซิสม์ ตอน 2 ขวนคิดขวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 20 เมษายน 2558


ปรัชญาทฤษฎีมาร์กซิสม์ ตอน 2 ขวนคิดขวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 20 เมษายน  2558
http://youtu.be/cn8KSFZwBoo


ปรัชญาทฤษฎีมาร์กซิสม์ ตอน 2 ขวนคิดขวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 20 เมษายน 2558

No comments:

Post a Comment