ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 7, 2015

ในที่สุดก็ชัดแล้ว ใครฆ่าร่มเกล้า

ในที่สุดก็ชัดแล้ว ใครฆ่าร่มเกล้า

ความจริงส่วนหนึ่ง
No comments:

Post a Comment