ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 7, 2015

ใช้บารมีพระเทพฯ ปลุกคนไทยฆ่าไทย โมเดล 6 ตุลาคม 2519 เป๊ะ!!!

ใช้บารมีพระเทพฯ ปลุกคนไทยฆ่าไทย โมเดล 6 ตุลาคม 2519 เป๊ะ!!!

No comments:

Post a Comment