ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, April 7, 2015

หลักฐานชัด คสช.​ไร้ฝีมือกำกับราคาล็อตเตอรี่ (ยังขาย 120)

"ตอน2"

Posted by SEK LOSO on Tuesday, April 7, 2015

No comments:

Post a Comment