ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, October 21, 2015

ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้า 22-10-201

https://youtu.be/n0qj-L7dpCY

ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้า 22-10-2015 B4

Download

No comments:

Post a Comment