ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, October 21, 2015

กลุ่มต้านซิงเกิลเกตเวย์นัดกดเอฟ 5 ถล่มเว็บรัฐอีก 22 ต.ค. 10.00 น.

กลุ่มต้านซิงเกิลเกตเวย์นัดกดเอฟ 5 ถล่มเว็บรัฐอีก 22 ต.ค. 10.00 น.

No comments:

Post a Comment