ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, October 21, 2015

ขบวนปฏิวัติประชาชน จะเอา ดร.ทักษิณ ไว้ตรงไหน? ชวนคิดชวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 20 ต.ค. 2558


ขบวนปฏิวัติประชาชน จะเอา ดร.ทักษิณ ไว้ตรงไหน? ชวนคิดชวนคุย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย 20 ต.ค. 2558
https://youtu.be/sU8e6NEXw3A


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.