ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, November 25, 2015

ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้า 26-11-2015 B3

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.