ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, November 24, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย ตอน "สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใน ยุคสิ้นสุดรัชกาลที่เก้า แ...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.