ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, January 2, 2016

เปิดชื่อ“เจ้าสัว”ขับเคลื่อนโครงการรัฐ | เดลินิวส์

เปิดชื่อ"เจ้าสัว"ขับเคลื่อนโครงการรัฐ | เดลินิวส์


„เปิดชื่อ"เจ้าสัว"ขับเคลื่อนโครงการรัฐ ตั้ง "รมต.-เจ้าสัว" ประธานร่วมขับเคลื่อนโครงการรัฐ ผ่านครม. 12 คณะทำงาน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เชื่อมความร่วมมือรัฐทำงานร่วมเอกชนพัฒนาประเทศ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 18:00 น. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการจัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศว่านายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจได้นำรายชื่อคณะกรรมการดังกล่าวให้กับที่ประชุมครม.เห็นชอบเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว แบ่งคณะทำงานย่อยออกเป็น12 ชุดและดึงผู้บริหารของบริษัทใหญ่ๆ เข้ามาเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีจากแต่ละกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนโครงการด้าน ต่างๆ ของรัฐบาลให้เกิดผลสำเร็จ สำหรับรายชื่อของเอกชนที่เข้ามาเป็นประธานร่วมกับภาครัฐนั้นมีทั้ง นายกานต์ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย นายชาติศิริ โสภณพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)นายฐาปน สิริวัฒนภักดี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจและนายสนั่น อังอุบลกุลประธานกรรมการบมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายทศ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนของคณะทำงานย่อย12ชุด ประกอบด้วยคณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ ,คณะทำงานด้านการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ,คณะ ทำงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น,คณะ ทำงานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ,คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ ประชารัฐ,คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ ประชุมและจัดนิทรรศการ(ไมซ์) รวมทั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ,คณะทำงานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคณะทำงานด้านการปรับแก้ กฎหมายและกลไกภาครัฐ ,คณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่,คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการ พัฒนาผู้นำและคณะทำงานด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ"

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/economic/367454

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.