ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 13, 2016

ชี้ผิด ชี้ถูก เลขาฯเสรีไทย 13 มีค. 59

ชี้ผิด ชี้ถูก เลขาฯเสรีไทย 13 มีค. 59 

No comments:

Post a Comment