ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 13, 2016

ข้อคิดจากการพูดของนายกทักษิณ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รายการชี้ผิดชี้ถูก 13mar2016

ข้อคิดจากการพูดของนายกทักษิณ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รายการชี้ผิดชี้ถูก 13mar2016
Media Force


ไฟเย็น พบประชาชน และ ลุงสนามหลวง # 57
12-03-2016
>>>
ไฟเย็นพบประชาชน #57 ... ต่อ
>>>
รายการ News Force 12 มีนา 2559 อ. หวาน
 "โลกหนุนทักษิณ หวั่นทหารราชาพาถอยหลัง" 
>>>
รายการ L.A.Meeting 12Mar2016
อ. สุรชัย แซ่ด่าน 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.