ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, March 15, 2016

เขาได้อะไร .... ?

ร่วมมือกันขับไล่ทรราช คสช.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.