ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, June 15, 2016

บิ๊กต๊อก’ พูดชัด ใครขวางจับ ‘พระธัมมชโย’ เจอ ม.189 ดำเนินคดี – ตามจับถึงบ้าน

บิ๊กต๊อก' พูดชัด ใครขวางจับ 'พระธัมมชโย' เจอ ม.189 ดำเนินคดี – ตามจับถึงบ้าน

///


No comments:

Post a Comment