ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, June 15, 2016

เนติวิทย์ ส่งจดหมายถึง “อาจารย์ เปรม รูปหล่อ ดูดีแบบจุฬา"


​อาจารย์เปรม แห่งคุรุศาสตร์ จุฬาฯ

เรียน อาจารย์เปรม ที่เคารพ

สังคมไทยสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือ "ความคิดต่างของผู้คน" มันมีอยู่จริง
เรื่องรูปร่างหน้าตาที่ธรรมชาติให้แตกต่างกันไป มันก็จริง
การบังคับให้คนในสังคมคิดเหมือนกัน และเต็มไปด้วยความรังเกียจอคติกับคนคิดต่าง ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงธรรมชาติที่แท้ของสังคม
สังคมใดทำอย่างนั้นนั้นจะเปลืองพลังบังคับมาก มีความเกลียดมาก แต่ใช้สมองใช้ปัญญาน้อย 
ส่วนสังคมใดช่วยทำให้คนใจกว้าง มีครูที่เคารพนักเรียนแม้แต่ละคนจะแตกต่างทางความคิด สังคมนั้นย่อมเจริญ นี่เรื่อง common sense

กระผมในฐานะบุคคลที่อาจารย์เปรมได้พาดพิง
รู้สึกดีใจที่อาจารย์เปรมได้ออกมาขอโทษในสิ่งที่อาจารย์ได้โพสต์ไว้
ทั้งยอมรับอย่างกล้าหาญว่าตนโพสข้อความดังกล่าวจริงๆอีกด้วย

กระผมไม่ได้ติดข้องเคืองแค้นอะไรอาจารย์เปรม
ถ้าผมมีโอกาสลงเรียนกับอาจารย์ อาจารย์คงเมตตากับผมนะครับ
ดังที่ว่าข้างบน เราต้องการสังคมแบบไหน? แบบใจแคบใช้สมองน้อย
หรือแบบใจกว้าง

ถึงจะโพสอย่างนี้แล้ว 
ผมไม่ได้หมายความว่าอาจารย์กลายเป็นพวกผม เห็นเหมือนผมนะครับ
ผมก็เช่นกันไม่ได้เห็น เหมือนอาจารย์ ยังคงคิดไม่เหมือนกัน แต่เราเคารพกันได้ใช่ไหมครับ ??? ไม่เกลียดชังกันได้ใช่ไหมครับ???

ถ้าเป็นไปได้การสนทนาระหว่างอาจารย์กับผมคงเป็นเรื่องที่วิเศษมาก
ผมรอคอยการได้พูดคุยโดยต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนของตนต่อไป 
อย่างน้อยเราก็เข้าใจกัน ทำไมเราคิดกันแบบนี้ ดีกว่ามองอีกฝ่าย
มาจากโลกต่างดาว มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย เราอาจจะแก้ไขความผิด
ที่มองอย่างผิดๆเนื่องจากเราไม่ได้สื่อสารกันมาก่อนด้วยก็ได้

ผมพร้อมเสมอถ้าอาจารย์จะเรียกผมให้ไปสนทนาที่ครุศาสตร์ จุฬาฯ
หรืออาจารย์จะกรุณาข้ามมาหาผมที่ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ก็ได้นะครับ
ผมขอฝากหนังสือของผมให้อาจารย์อ่านด้วยนะครับ แต่ยังไม่ได้พิมพ์ออกมา สิ้นเดือนนี้คงได้พิมพ์ อาจารย์สนใจสั่งจองได้ที่นีนะครับ
(https://docs.google.com/…/1XtE61Oufz6R6invu6OboNA7p6F…/edit…
ถ้าอาจารย์อ่านแล้วไม่อยากเก็บ จะบริจาคให้ห้องสมุดของคณะครุศาสตร์ก็ได้
หรือซื้อสัก 2 เล่ม / 5 เล่มเข้าห้องสมุดก็ยิ่งดีเลยครับ
แล้วมาคุยกันครับ
อาจารย์เปรม

ด้วยความเคารพ
เนติวิทย์

No comments:

Post a Comment