ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, July 19, 2012

ใครว่าความสวยเซ็กซี่ ไม่มีผลกับจิตใจเวลาตัดสินผลงาน? ผมเถียงครับ อิ ๆ

 
 
 
 

No comments:

Post a Comment