ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, July 25, 2012

แตกหัก... แบบหลวงตาชู

 

ลองฟังกันนะครับ ว่าแดงเปลี่ยนระบอบ แดงนอกคอก แดงก้าวหน้า แดงปฎิวัติ เป็นแดงมุทะลุ แดงจะพาคนไปตาย แดงใจร้อน แดงไร้สาระ จริงหรือไม่???


-------------------------------------------------------------

 

 

 

 No comments:

Post a Comment