ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, July 26, 2012

ประเทศไทยในฝัน สามปีข้างหน้า โดย ดร. ทักษิณ --คมทุกคำ

กลั่นออกมาจากใจและประสบการณ์ ดร. ทักษิณ ชินวัตร ชายวัย 63 ปี ที่มีคนรักและเกลียดมากที่สุดในเวลาเดียวกัน มากกว่าใครในประเทศไทยทั้งสิ้น


ดร. เพียงดิน พูดถึงฝันที่เป็นไปได้ของประเทศไทยไว้  ไม่คมเท่า ดร. ทักษิณ แต่ก็ฟัง ๆ กันเถอะนะ อิ ๆ

 

 

 

 
No comments:

Post a Comment