ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, August 15, 2012

ทักษิณโกงบ้านเมือง

ผมพยายามหาข้อมูลเรื่อง ดร. ทักษิณ โกงบ้านโกงเมือง และจะเริ่มสะสมข้อมูลมาไว้​ ณ ที่นี้ เพื่อการเรียนรู้ของตัวเอง และเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกกลุ่ม  เพราะเราต้องอยู่ด้วยความจริง

ชุดแรก ทำโดยคุณ Nirvana นักบัญชีไพร่ ทำให้เรื่องซับซ้อนเป็นภาษาง่าย ๆ เข้าใจง่าย

ติดตามข้อมูลอื่น ๆ ในโอกาสต่อไปครับ

 

 

No comments:

Post a Comment