ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 29, 2015

ดร.สุนัย ในงานประจำปีภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 22 มีนาคม 2558

ดร.สุนัย ในงานประจำปีภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 22 มีนาคม 2558
No comments:

Post a Comment