ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 29, 2015

มองความป่าเถื่อนในอัฟกัน แล้วย้อนมองความล้าหลังในสังคมไทย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนคุย 30 มี.ค. 2558


มองความป่าเถื่อนในอัฟกัน แล้วย้อนมองความล้าหลังในสังคมไทย โดย ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนคุย 30 มี.ค. 2558
เมื่อเรามองว่า สังคมอัฟกันล้าหลังในมิติที่โลกปัจจุบันสร้างมาตรฐานไว้ แล้วลองมาส่องกระจกดูพฤติกรรมคนไทยบางกลุ่มให้ดี เราจะเห็นว่า เราก็ป่าเถื่อนและล้าหลังไม่แพ้กัน เพียงแต่บริบทและองค์ประกอบการกดขี่ ข่มเหง เข่นฆ่า และเอารัดเอาเปรียบในบ้านเรานั้น มันเนียนกว่า ตั้งใจหลอกชาวโลกมากกว่า และโหดร้ายป่าเถื่อนมากกว่านัก ผู้หญิงถูกทำร้าย เอาหินปาโดยชายกลุ่มหนึ่ง จนเสียชีวิต กับคนไทยทั่วประเทศ ที่กำลังถูกข่มขืนทุกวัน ถูกปิดกั้นเสรีภาพ และถูกข่มขู เข่นฆ่า และทำร้าย ด้วยเงินภาษีของคนไทยทุกคนเอง ...

No comments:

Post a Comment