ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, March 29, 2015

โง่รายวัน ขันรายสัปดาห์ ... ไอ้บ้า ปะทะ สมจิตต์​ ช่องเจ็ดฉี ๆๆๆๆโง่รายวัน ขันรายสัปดาห์ ... ไอ้บ้า ปะทะ สมจิตต์​ ช่องเจ็ดฉี ๆๆๆๆ


No comments:

Post a Comment