ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, March 14, 2015

งบประมาณทหารไทย เพื่อใคร?งบประมาณทหารไทย เพื่อใคร?
ที่มาที่ไปก่อนการรัฐประหาร บ่งชี้ชัดหรือยัง ว่าประยุทธ์ทำเพื่อใคร?

การจัดการประเทศไทยในอนาคต จะต้องจัดการกับต้นตออำนาจที่ผูกโยงกันนี้เสียให้ครบทั้งขบวน ไม่เช่นนั้น เราจะไม่สามารถก้าวพ้นวงจรอุวาทว์ได้แน่นอน

http://piangdin4peace.blogspot.com/2015/03/blog-post_8.html

93% ที่ตอบถึงตอนนี้ บอกว่า ไม่เอาแล้ว ระบบกษัตริย์ ขอเป็นสาธารณรัฐ!!!

ท่านล่ะ คิดอย่างไร?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.