ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, March 14, 2015

ท่านคิดอย่างไร กับรัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช. บงการ (โพลล์ประชาชน)
ท่านเห็นอย่างไรกับ รัฐธรรมนูญฉบับ คสช. บงการ 2558?

ไม่ยอมรับเด็ดขาด และจะต่อต้านล้มล้างผลพวงทั้งหมด
ไม่ยอมรับ แต่จะทำอะไรพวกมันได้ล่ะ
เอาไงเอากัน เฉย ๆ
ยอมรับได้ หากผ่านการลงประชามติ
ยอมรับได้แน่ คนดีของเรา รัฐธรรมนูญดี ๆ ของหมูเฮา
Poll Maker

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/main.php?filename=index2557 (เว็บไซต์คณะกรรมการยกร่าง ใต้การบงการของคสช.และเครือข่ายเพื่อพระราชาไทย)

No comments:

Post a Comment