ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, March 14, 2015

คนไทยไม่รู้ตัว ว่าศัตรูของชาติตัวจริง โผล่มาตอนสองทุ่ม ทุก ๆ วัน!!! (ชอบมาก ขอแนะนำให้ดู)

 
คนไทยไม่รู้ตัว ว่าศัตรูของชาติตัวจริง โผล่มาตอนสองทุ่ม ทุก ๆ วัน!!! (ชอบมาก ขอแนะนำให้ดู)

Credit: ยืนเด่น โดยท้าทาย

No comments:

Post a Comment