ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 12, 2015

ยิ้มกลางสายฝน cover song โดย ดร.เพียงดิน รักไทย ให้กำลังใจ มดแดงล้มช้าง ทั่วทุกมุมโลกยิ้มกลางสายฝน cover song โดย ดร.เพียงดิน รักไทย ให้กำลังใจ มดแดงล้มช้าง ทั่วทุกมุมโลก
http://youtu.be/CgMpAfRTklUNo comments:

Post a Comment