ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, April 16, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-04-16 ตอน เปรมสั่งกองทัพเตรียมฆ่าประชาชน ปกป้องราชบัลลังก์? ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-04-16 ตอน เปรมสั่งกองทัพเตรียมฆ่าประชาชน ปกป้องราชบัลลังก์? 


  


No comments:

Post a Comment