ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, April 29, 2015

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา... ทรมาณสังขารกันทำไมหนอ???


เห็นภาพสองภาพแล้วเกิดนึกถึงหลักไตรลักษณ์
เฮ้อ....

No comments:

Post a Comment