ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, April 12, 2015

รายการ ยืนเด่นโดยท้าทาย ฉันจะไม่ยอมถูกล่าฝ่ายเดียว

รายการ ยืนเด่นโดยท้าทาย ฉันจะไม่ยอมถูกล่าฝ่ายเดียว

No comments:

Post a Comment