ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, April 18, 2015

เครื่องมือชิ้นเอก ของอำมาตย์ไทย (สนธิ ลิ้ม) กำลังทิ่มพุงอำมาตย์ในระบอบราชาธิปไตยไทย




หลายเรื่องที่สนธิ ลิ้มทองกุล พูด โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับกลไกสามานย์ของฝั่งขวา เป็นเรื่องมีเค้าความจริงและมีประโยชน์  ลองฟังดูครับ โปรดทราบว่า ส่วนทีเกี่ยวกับขบวนล้มเจ้า และบางเรื่องที่สนธิมีอคติต่อขบวนทักษิณ และมีสมองล้าหลังในเรื่องสถาบันกษัตริย์  ผมถือว่า เราไม่จำเป็นต้องเชื่อและเห็นด้วย  คือเลือกรับสารนะครับ




No comments:

Post a Comment