ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, April 18, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนศึกษาและวิพากษ์ ปรัชญาลัทธิมาร์กซิสม์ ตอนหนึ่ง

 

ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนศึกษาและวิพากษ์ ปรัชญาลัทธิมาร์กซิสม์ ตอนหนึ่ง


No comments:

Post a Comment