ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, April 24, 2015

อิทธิฤทธิ์แดงนอก เขย่าบัลลังก์ประยุทธ์ โดย อ.สุรชัย-ดีเจซุนโฮ

No comments:

Post a Comment