ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, May 30, 2015

ศาลไม่รับฟ้องพลเมืองฯฟ้องคสชกบฎ

No comments:

Post a Comment