ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Saturday, May 2, 2015

"ระเบิดเวลา" สังคมไทย จะถอดสลักได้หรือไม่? อย่างไร? ดร.เพียงดิน รักไทย มหาวิทยาลัยประชาชน ชวนคิดชวนคุย


No comments:

Post a Comment