ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, September 2, 2015

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-09-03 ตอน ความเสี่ยงและอันตราย ของการปฏิวัติแบบปชช.​ไม่ร่วมสะเด็ดน้ำ

ดร.เพียงดิน รักไทย 2015-09-03 ตอน ความเสี่ยงและอันตราย ของการปฏิวัติแบบปชช.​ไม่ร่วมสะเด็ดน้ำ
No comments:

Post a Comment