ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, September 18, 2015

"นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแม่ถึงต้องเป็นเสื้อแดง"

"นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแม่ถึงต้องเป็นเสื้อแดง"
http://prachatai.org/journal/2015/09/61468

หญิงใจเด็ดที่กล้าพูดกับลูกต่อหน้าศาล

No comments:

Post a Comment