ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, September 25, 2015

ผบกระทบสิบประการ เมื่อ Single Gateway ที่รัฐบาลเผด็จการทำสำเร็จ

เครดิตทางไลน์

เมื่อ Single Gateway ที่รัฐบาลเผด็จการทำสำเร็จ 
 
1. คนบางตระกูลมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น ไม่มีใครกล้าแอบด่า 
 
2. การเจาะข้อมูลหรือขโมยความลับ จะไม่ผิดกฎหมาย 
ไม่สามารถฟ้องร้องได้ สามารถเจาะข้อมูลทั้งจากบุคคล บริษัท 
องค์กรต่างๆโดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาล 
 
3. ข้าราชการหน่วยงาน ทหารไซเบอร์ ข้าราชการ ICT 
จะรวยกันมหาศาล เจาะข้อมูลเอง ขายข้อมูลเอง 
 
4. สามารถบล็อกเว็บข่าวต่างประเทศได้ทั้งหมด 
โดยไม่ต้องขอให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตร่วมมือ 
 
5. บล็อกเว็บหรือปิดเว็บ การเมืองได้สบายขึ้น 
 
6. ไทยมีความมั่นคงเทียบเท่า จีน เกาหลีเหนือ เมียร์ม่าร์ 
 
7.. บล็อกเว็บหนังโป๋ได้อิสระ 
 
8. ค่าอินเตอร์เน็ต จะแพงขึ้นมหาศาล 
เมื่อสมัยที่ CAT คุมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เราต้องใช้ modem 56 K ในราคาชั่วโมงละ 30-50 บาท 
ยังจำได้ไหม ปู่ย่ายังจำได้ไหม 
 
9. internet จะช้ากว่าเดิมอีกหลายเท่า 
นึกภาพสนามกีฬา เดิมมี 20 ประตู คนเดินเข้าออกไปสะดวก 
ปิดเหลือประตูเดียว แล้วมีทหารคอยตรวจค้นทีละคน 
 
10. ทหารจะได้งบประมาณที่ใช้ทำและค่าดูแลจะมหาศาล 
และเมื่อระบบเครือข่ายกลางล่ม internet ทั้งประเทศก็ล่มตาม

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.