ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, October 28, 2015

ไขปมบริษัทลับ!บนเกาะบริติชเวอร์จิน “หุ้นใหญ่”ซื้อที่ดิน 600 ล. พ่อ“ประยุทธ์”

ไขปมบริษัทลับ!บนเกาะบริติชเวอร์จิน "หุ้นใหญ่"ซื้อที่ดิน 600 ล. พ่อ"ประยุทธ์"

No comments:

Post a Comment