ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, November 2, 2015

ออสเตรเลียประกาศยกเลิกยศถาบรรดาศักดิ์ จากราชวงศ์อังกฤษ

ออสเตรเลียประกาศยกเลิกยศถาบรรดาศักดิ์ จากราชวงศ์อังกฤษ http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1446462545.

No comments:

Post a Comment