ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, January 20, 2016

ทางตันของ "ระบอบภูมิพล" กับ ความเสี่ยงของชาติไทย ดร.เพียงดิน รักไทย ชวนคิดชวนลุย 20 มกราคม 2559 (มี mp3 ด้วย)


ทางตันของ "ระบอบภูมิพล" กับ ความเสี่ยงของชาติไทย
ดร.เพียงดิน  รักไทย 
ชวนคิดชวนลุย 20 มกราคม  2559  
YouTube

mp3  59 นาที

No comments:

Post a Comment