ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, January 21, 2016

ดร. เพียงดิน รักไทย 22 มกราคม 2559 ตอน "มองเทศ มองไทย: พฤติกรรมทำลายตัวเองของคนไทย" เปรียบไทย ไทย มาเลเซีย และเวียตนาม


ดร. เพียงดิน รักไทย 22 มกราคม  2559
ตอน "มองเทศ มองไทย: พฤติกรรมทำลายตัวเองของคนไทย"
เปรียบไทย ไทย มาเลเซีย และเวียตนาม 
หรือ
*******************
สนับสนุนการเผยแพร่โดย ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในการสร้างจิตสำนึกทางประชาธิปไตย สันติวิธี และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
----------------------
สนับสนุนแนวทางมดแดงล้มช้าง ของ คณะราษฎรเสรีไทย กับ ดร. เพียงดิน 
ส่งข้อมูลลับผ่านช่องทางที่ปลอดภัยทางลิ้งค์ต่อไปนี้
หรือที่นี่ http://tinyurl.com/pcqjppt

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.