ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, January 4, 2016

รวมใจไทยเพื่อการปฏิวัติปวงชน อวยพรปีใหม่ 2559

คุณลุงเย็นลมป่า  "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่1@1 Jan2016

ดารุณี กฤตบุญญาลัย "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่1@1Jan2016

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่1@1 Jan2016

เพียงดิน รักไทย "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่1@1Jan2016

จรัล ดิษฐาอภิชัย "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่2@1Jan2016

คุณป้าแนนซี่ "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่2@1 Jan2016 

คุณประเวศน์ "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่2@1Jan2016 

คุณสุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาวMedia Force"ช่วงที่2@1Jan2016

ชูพงค์  ถี่ถ้วน เปลี่ยนระบอบ "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาวMedia Force"ช่วงที่2@1Jan2016

นัน-หนิง และ สุรชัย แซ่ด่าน "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่3@1Jan2016

สุรชัย แซ่ด่าน "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่3@1Jan2017

คุณลุงสนามหลวง "ส่งพรปีใหม่ ปักใจต่อสู้กับชาว Media Force"ช่วงที่3@1 Jan2016

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.