ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Monday, January 4, 2016

ชัดเจนการใช้เงินของสถาบันฯและ กองทัพเป็นไปเพื่อเถลิงอำนาจตนเอง

ชัดเจนการใช้เงินของสถาบันฯและ
กองทัพเป็นไปเพื่อเถลิงอำนาจตนเองฟังจบเข้าใจทันทีว่า งบสนับสนุนสถาบันฯ28,ล้านบาทเป็น 15,000ล้านบาทและ งบกระทรวงกะลาโหมเป็น 207,148 ล้านบาท ในวันนี้เอื้อประโยชน์กันและกันโดยไม่สนใจว่าประชาชนต้องการอะไร?
แค่สนองความต้องการพวกตนเองก็พอ
16 กันยายน 2500
เกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย?
เส้นทางสู่อำนาจราชาธิปไตยจนวันนี้
ไม่บอกว่าหวนคืนอำนาจ
แต่พฤติกรรมเป็นเช่นนี้เอง
คนไทยจึงมึนกับการปกครองแบบนี้ตลอดมา
16 กันยายน 2500
เกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย?
เส้นทางสู่อำนาจราชาธิปไตยจนวันนี้
ไม่บอกว่าหวนคืนอำนาจ
แต่พฤติกรรมเป็นเช่นนี้เอง
คนไทยจึงมึนกับการปกครองแบบนี้ตลอดมา

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.