ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, February 21, 2016

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ วิเคราะห์สถานการณ์ไทยในปี 2559

รายการชี้ผิดชี้ถูก 21Feb2016
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 
วิเคราะห์สถานการณ์ไทยในปี 2559 
YouTube 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.