ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Sunday, February 21, 2016

พลเมืองโต้กลับ ขอเชิญรับฟังการอภิปรายวิชาการ องค์กรตุลาการในสถานการณ์พิเศษ

พลเมืองโต้กลับ 
ขอเชิญรับฟังการอภิปรายวิชาการ

องค์กรตุลาการในสถานการณ์พิเศษ

วิทยากร
- ปิยบุตร แสงกนกกุล 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ 
พลเมืองโต้กลับ
- รังสิมันต์ โรม 
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM)
- อภิชาต พงษ์สวัสดิ์ 
จำเลยคดีชูป้ายต้านรัฐประหาร

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.