ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, February 24, 2016

รอยเตอรส์: อิทธิพลของนายกทักษิณมีสัญญาณแผ่ว

http://www.reuters.com/article/us-thailand-politics-thaksin-idUSKCN0VX0PA

Ousted Thai PM Thaksin's influence shows signs of waning
รอยเตอรส์: อิทธิพลของนายกทักษิณมีสัญญาณแผ่ว Hmmmm.... มีสัมภาษณ์คุณธิดาด้วย และสัญญาณแปร่ง ๆ ชอบกลครับ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.