ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Wednesday, February 10, 2016

ชะตากรรมของผู้ภักดี ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงถึงชะตากรรมของประชาชนทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลือง

ชะตากรรมของผู้ภักดี
ไฟเย็นคุยกับลุงสนามหลวงถึงชะตากรรมของประชาชนทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลือง

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.