ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Friday, February 26, 2016

จาก GDP ถึง GNP ...นวัตกรรมใหม่ทีม "สมคิด"

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.30 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์" เจาะลึกประเด็นร้อน จาก GDP ถึง GNP ...นวัตกรรมใหม่ทีม "สมคิด" กับ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร (อดีตรองนายกรัฐมนตรี/ อดีต รมว.คลัง)

https://youtu.be/zDrWZhHvcEM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.