ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Tuesday, February 9, 2016

กษัตริย์ไทยผู้ไม่เคยยิ้ม (The King Never Smiles)

กษัตริย์ไทยผู้ไม่เคยยิ้ม (The King Never Smiles)
https://www.youtube.com/watch?v=QhU64ImjBas&list=PLzCTs6mdBmhBWPuPawpNY2XYIdW90JJHMNo comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.